Det nye ungdomsrådet i kommunen har store ynskje for dei to komande åra. Frå venstre bak: Karl-Eirik Hufthammer, Herborg M. Kolbeinshavn, Linnea Fagerbakke Heggland, Hallvard Søreide. Frå venstre framme: Nora Møgster og Madeleine Hellesøy. Heike Zetterstrøm var ikkje til stades då Marsteinen fotograferte.
Det nye ungdomsrådet i kommunen har store ynskje for dei to komande åra. Frå venstre bak: Karl-Eirik Hufthammer, Herborg M. Kolbeinshavn, Linnea Fagerbakke Heggland, Hallvard Søreide. Frå venstre framme: Nora Møgster og Madeleine Hellesøy. Heike Zetterstrøm var ikkje til stades då Marsteinen fotograferte.

Ungdomsrådet med nye visjonar