Mellom 200 og 300 rutemeter skogbotn skal ha gått med i brannen ved Sandvik i dag.
Mellom 200 og 300 rutemeter skogbotn skal ha gått med i brannen ved Sandvik i dag.

Kontroll på brann i terrenget ved Sandvik