Mørenot utvidar produksjonen. Amund Møgster Hatlevik ivrar for utvidinga på Salthella.
Mørenot utvidar produksjonen. Amund Møgster Hatlevik ivrar for utvidinga på Salthella.

Mørenot utvidar produksjonen