Aud Reppenhagen legg ned krans ved minnesmerket over dei falne frå Austevoll sokn under Den andre verdskrigen.
Aud Reppenhagen legg ned krans ved minnesmerket over dei falne frå Austevoll sokn under Den andre verdskrigen.

Markerte frigjering og heidra veteranane