Her er kommunen tiltakshavar. Likevel er vegen til sherpastien til Kongsen vorten altfor brei. Det fulle ansvaret fell på kommunen, står det i rådmannen sitt notat.
Her er kommunen tiltakshavar. Likevel er vegen til sherpastien til Kongsen vorten altfor brei. Det fulle ansvaret fell på kommunen, står det i rådmannen sitt notat.

Kommunen har bygd ulovleg