Desse bøkene kan få avløysing av eit nytt verk om Austevoll. Kristin Magnussen sett i gang arbeid med eit forprosjekt.
Desse bøkene kan få avløysing av eit nytt verk om Austevoll. Kristin Magnussen sett i gang arbeid med eit forprosjekt.

Jobbar med forprosjekt til bygdebok