Utgravingsleiar Hanne Årskog med funn og millimeterkart over utgravinga.
Utgravingsleiar Hanne Årskog med funn og millimeterkart over utgravinga.

Grev i fortida på Prestaneset