Kai Eliassen frå Knester problematiserte mangelfulle data på lodda, som i år har ført til tap av store fangstverdiar fordi det ikkje vart opna for fiske. Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) ynskjer å styrka havforskinga.
Kai Eliassen frå Knester problematiserte mangelfulle data på lodda, som i år har ført til tap av store fangstverdiar fordi det ikkje vart opna for fiske. Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) ynskjer å styrka havforskinga.

Flyttar ikkje rettar mellom fartøygruppene