Nokre har fått turar i gåve, andre PlayStation. Alle har fått videoar laga til seg. Frå venstre står konfirmantane Tamina Zaman Hevrøy, Leander Mjånes Hevrøy, Emma Blix Lundø, Tobias Vassnes og Malena Drønen Gloppen.
Nokre har fått turar i gåve, andre PlayStation. Alle har fått videoar laga til seg. Frå venstre står konfirmantane Tamina Zaman Hevrøy, Leander Mjånes Hevrøy, Emma Blix Lundø, Tobias Vassnes og Malena Drønen Gloppen.

Feira livets vår