Studiespesialiserande VG1 Ved Austevoll vgs vert etter alt å dømma vidareført.
Studiespesialiserande VG1 Ved Austevoll vgs vert etter alt å dømma vidareført.

Får truleg halda på studiespesialiserande