Nyheter

Kontroll på brann i terrenget ved Sandvik

Nær 300 kvadratmeter skog vart teken av flammane før mannskap frå Austevoll brann og redning fekk kontroll på skogbrannen ved Sandvik i dag. Politi og brann rykka ut med alle tilgjengelege mannskap og det vart varsla vidare regionalt, sidan brannen hadde stort potensiale. – Me har no nedjustert dette, men om du ser all skogen […]

Stabilt i Høgre-måling

Respons Analyse har på oppdrag frå Austevoll Høgre gjennomført ei opnionsmåling på partioppslutnad i Austevoll. Høgre ligg særs stabilt samanlikna med valet for fire år sidan, medan Arbeidarpartiet fell med nær fire prosent. I mandatfordelinga er det små endringar frå valet, basert på utrekninga til pollofpolls.no: Høgre ville framleis fått åtte, Arbeidarpartiet 5, medan Framstegspartiet […]

Liverpool, maraton og rusmiljø

Gunn-Irene Møkster er på slett ingen måte deltakande i noko av det nemnde ovanfor. På sidelinja med motiverande ord og ei ljomande stemme er ho best. Les portrett i avisa.

Får truleg halda på studiespesialiserande

Austevoll vidaregåande skule sitt tilbod til unge austevollingar som ynskjer studiespesialiserande kompetanse ser ut til å verta teke vare på. Eit samrøysta utval for opplæring og helse ynskte å oppretthalda undervisninga på skulen.