Ei særs sjeldan bille dukka opp på knausane vest på Storekalsøy måndag. Foto: Bjarte Aadland.
Ei særs sjeldan bille dukka opp på knausane vest på Storekalsøy måndag. Foto: Bjarte Aadland.

Fann raudlista bille på Storekalsøy