– No er det på tide å reinska opp i mobilforbodet og påstanden om at me er mobbefri