Ulukke på Søreide. Foto: Austevoll brann- og redningsteneste.
Ulukke på Søreide. Foto: Austevoll brann- og redningsteneste.

Ulukke på Eido