Flickan i Havanna (Magnhild Almelid) kjem inn på scena, og gjer at Svein-Arne Hansen (t.h.) slett ikkje har lyst å bli med Elin-Wenche Pedersen attende til båten heilt enno. Knut og Liv Skår Ludvigsen er til venstre. Elles medverka Kjersti Gandrud og Randi Sæle Nielsen i kabareten.
Flickan i Havanna (Magnhild Almelid) kjem inn på scena, og gjer at Svein-Arne Hansen (t.h.) slett ikkje har lyst å bli med Elin-Wenche Pedersen attende til båten heilt enno. Knut og Liv Skår Ludvigsen er til venstre. Elles medverka Kjersti Gandrud og Randi Sæle Nielsen i kabareten.

Suverene seniorar