June Drønen Møgster og Ingunn Storebø (ikkje på biletet) er helsesjukepleiarane som er ute i barnehagane kvar månad. Her er June saman med Eirik Fondenes (4) ved Bekkjarvik maritime FUS barnehage.
June Drønen Møgster og Ingunn Storebø (ikkje på biletet) er helsesjukepleiarane som er ute i barnehagane kvar månad. Her er June saman med Eirik Fondenes (4) ved Bekkjarvik maritime FUS barnehage.

Med helsebrille i barnehagane