Sjekk ut kva kvart fartøy i havfiskeflåten fiska for i 2018 i avisa i dag. Her steamar "Slaatterøy" på vegen til fiskefeltet.
Sjekk ut kva kvart fartøy i havfiskeflåten fiska for i 2018 i avisa i dag. Her steamar "Slaatterøy" på vegen til fiskefeltet.

Makrellen redda året