Terje van der Meeren (t.v) peikar på at landskapstypen og topografien i Haukanesmarka er ueigna for store inngrep. I tillegg kjem trafikkauka på den skrale fylkesvegen. Inger Johanne Byberg (til høgre) ynskjer at det ikkje skal fyllast i sjøen. I midten er Ruth Bergh. Holmen i bakgrunnen er hekkelokalitet for makrellterne.
Terje van der Meeren (t.v) peikar på at landskapstypen og topografien i Haukanesmarka er ueigna for store inngrep. I tillegg kjem trafikkauka på den skrale fylkesvegen. Inger Johanne Byberg (til høgre) ynskjer at det ikkje skal fyllast i sjøen. I midten er Ruth Bergh. Holmen i bakgrunnen er hekkelokalitet for makrellterne.

Kråkebolleanlegget på Haukanes – Uakseptabelt inngrep