Frp og Krf hadde fleire innvendingar på saka om å rekommunalisera pleietenestene. Det meste gjekk på dei estimerte innsparingane, som dei meinte var svak.
Frp og Krf hadde fleire innvendingar på saka om å rekommunalisera pleietenestene. Det meste gjekk på dei estimerte innsparingane, som dei meinte var svak.

Kommunal drift banka i bordet