Arne Møgster og Britt Kathrine Drivenes legg fram ekstremt sterke AUSS-tal i dag.
Arne Møgster og Britt Kathrine Drivenes legg fram ekstremt sterke AUSS-tal i dag.

Historiske tal frå Austevoll Seafood