Bjarte Madsen la fram tilrådinga si for eit ope møte i kantina i kommunehuset.
Bjarte Madsen la fram tilrådinga si for eit ope møte i kantina i kommunehuset.

Pleie og omsorg: Rådmannen vil henta inn tilbod