Yes, we can! Roberto Pisno (47) har brei erfaring frå barnehagevirket, både i på Island og Austevoll. – Skilnadane i kor eigna du er i yrket ditt ligg i utdanning og kompetanse, ikkje om du er mann eller kvinne, seier han.
Yes, we can! Roberto Pisno (47) har brei erfaring frå barnehagevirket, både i på Island og Austevoll. – Skilnadane i kor eigna du er i yrket ditt ligg i utdanning og kompetanse, ikkje om du er mann eller kvinne, seier han.

Menn mot straumen