Kvinneforening frå Bakkasund (Austvoll kommune) på besøk på Marstein fyr. Truleg frå 1950. Jette Lauritsen (Telle) var medlem i foreinga. Ho står midt i biletet i prikkete kjole. Utlånt av Jærmuseet.
Kvinneforening frå Bakkasund (Austvoll kommune) på besøk på Marstein fyr. Truleg frå 1950. Jette Lauritsen (Telle) var medlem i foreinga. Ho står midt i biletet i prikkete kjole. Utlånt av Jærmuseet.

Gamle fotografi: Kvinneforeining på fyret