Ivar Rønnestad arbeider mest med fisk. Her i forskingslokala til sebrafisken.
Ivar Rønnestad arbeider mest med fisk. Her i forskingslokala til sebrafisken.

Forskar får prestisjepris