Lise Doksæter Sivle og kollega Ørjan Karlsen sjekkar kjønnet på torsken. Han er ein av 16 Gadus morhus som skal få sendar operert inn i magen.
Lise Doksæter Sivle og kollega Ørjan Karlsen sjekkar kjønnet på torsken. Han er ein av 16 Gadus morhus som skal få sendar operert inn i magen.

Cyborg i forskinga si teneste