Kenneth Sele vaknar gladeleg opp midt på natta for å brøyta vegane snøfri til morgonen.
Kenneth Sele vaknar gladeleg opp midt på natta for å brøyta vegane snøfri til morgonen.

Brøytar for harde livet