Nyheter

Lesarbrev: OPENHEIT OG YTRINGSKULTUR I AUSTEVOLL KOMMUNE

I leiaren til lokalavisa torsdag 11. januar 2018 blei det kommentert at Austevoll kommune var ein arbeidsstad kor «det ikkje betaler seg å peika på rusk i maskineriet» og at det «ser ut som det har utvikla seg eit fryktregime». Det blei bedt om at ny rådmann må ta tak i etikken og at det […]

Gratis delikatesse

Vil du plukka ramslauk, er det lurt å gjera det no. Snart står dei i full blom. – Huff, no kjem kyrne frå Lio! Me får nok kjenna det på mjølka. Noko slikt skal bestemora mi ha sagt for over femti år sidan. Det var noko der nede i Lio ved Haukanespollen kyrne åt som […]

På rett kurs

Claus Lundekvam sit solbrun under parasollen. Etter ei lang fotballkarriere gjekk han til botn lasta til ripa med alkohol, piller og narkotika. No hjelper han andre som slit med misbruk til å halda seg flytande. Intervjuet les du her.

Føreslår forretningsmessig deling i kraftlaget

Kraftregimet i Noreg er i endring. Styret i Austevoll kraftlag legg fram forslag om å dela nettverksemda i eige selskap, og halda eigen kontroll på denne. Styreleiar Grethe Drønen Ringdal fortel at dei har arbeidd systematisk for å løysa utfordringa for å imøtekoma lova med nettdrift – som eige selskap. – Det viktigaste for oss […]

Forbod mot vasspreiarar

Bruken av vasspreiarar i sommarvarmen skapar vanskar for mange abonnentar hos Austevoll vatn og avløp, AVA. Frå i dag er det difor forbod mot bruk av desse innretningane. Det er reinsekapasiteten på vassverket fører til at høgdebassenga vart tappa for raskt ned i sommarvarmen. 200 kubikk i timen gjer at høgdebassenga ved Porsdalen og Veten […]