Kommunen skral sjølve driva pleie- og omsorgstenesta. Det er klart etter at Høgre har landa standpunktet sitt.
Kommunen skral sjølve driva pleie- og omsorgstenesta. Det er klart etter at Høgre har landa standpunktet sitt.

Trekkjer anbod