Det er dykk, herr ordførar og herr rådmann, som har dei finaste omsorgsbustadane i landet, svara spegelen.
Det er dykk, herr ordførar og herr rådmann, som har dei finaste omsorgsbustadane i landet, svara spegelen.

Spegel, spegel på veggen der …