Elida Waage. Pressefoto.
Elida Waage. Pressefoto.

Avisa og posten kjem seinare i desember