ARKIVFOTO: Rektrålaraen "Northguider" er i havsnaud ved Svalbard.
ARKIVFOTO: Rektrålaraen "Northguider" er i havsnaud ved Svalbard.

Austevollingen «Northguider» i havsnaud