Nyheter

Heimekino vart snikkarverkstad

På garasjen til Roger Johansen har loftstova vike for hobbyverksemda hans Snekkerbui. Det angrar han ikkje på i dag. Det er eit år sidan Roger Johansen hadde stand på julemessa for fyrste gong. Med lampar, møblar og øl- og vinkassar vart han raskt populær blant austevollingane. I alle fall etter salet å dømma. På årets […]

Farleg netthets

– Det er ei kontinuerlig påminning om at ingen likar deg. Ta livet ditt. Du er ikkje verdt noko. Sosiale medium kjem med ei bakside. For ikkje lenge sidan kunne me i riksmedia lesa om Johannes (17), som fekk anonyme oppmodingar om å gjera sjølvmord. Marsteinen har snakka med fleire som slår fast at slik […]

Høgre-lista er klar

Austevoll Høgre er fyrst ut av dei lokale partia med lista si til kommunevalet. Dei fire kummulerte kandidatane er Morten Storebø, Anita Melingen, Live Bente Storebø og Kurt Frank.