Vidar Mjåtvedt, Kenneth Sele og Øyvind Bruntveit like ved staden bilen køyrte av vegen.
Vidar Mjåtvedt, Kenneth Sele og Øyvind Bruntveit like ved staden bilen køyrte av vegen.

Ruskøyring enda i grøfta