Gamlekarane i kyst- og sonelaget gjev ei hand til museumsarbeidet i Hengjo.
Gamlekarane i kyst- og sonelaget gjev ei hand til museumsarbeidet i Hengjo.

Pustar liv i kystkulturen