NHO og Aleris ville stengja sjukepleiarane sine ute frå jobben, og tvinga dermed fram tvungen lønnsnemd. Det  er ei lissepasning til motstandarane av konkurranseutsetting, meiner Marsteinen i vekas leiar.
NHO og Aleris ville stengja sjukepleiarane sine ute frå jobben, og tvinga dermed fram tvungen lønnsnemd. Det er ei lissepasning til motstandarane av konkurranseutsetting, meiner Marsteinen i vekas leiar.

LEIAR: Ei kynisk arbeidsgjevarside?