Det lokale politiet, her representert med betjentane Egil og Jon Einar, poengterer at refleks er med på å redda liv.
Det lokale politiet, her representert med betjentane Egil og Jon Einar, poengterer at refleks er med på å redda liv.

– Bruk refleks!