Hjortekadaveret ved Veivågsvatnet. Rolf Rusten /til høgre) og politifyrstebethjent Vidar Mjåtvedt finn kulehól i skinnet. Begge vil gjerne ha ei melding frå publikum om det vert sett eller høyrt uvanleg aktivitet i marka.
Hjortekadaveret ved Veivågsvatnet. Rolf Rusten /til høgre) og politifyrstebethjent Vidar Mjåtvedt finn kulehól i skinnet. Begge vil gjerne ha ei melding frå publikum om det vert sett eller høyrt uvanleg aktivitet i marka.

Ulovleg jakt på Selbjørn