Er det rimeleg at ein ikkje kan ha hunden laus på stadar der bufe i utgangspunktet ikkje skal ferdast? Norsk kennel klub meiner det ikkje skal ecra slik. Her er Bente Sivertsen saman med hunden Leo, som saman dreg til fastlandet for å trena utan band.
Er det rimeleg at ein ikkje kan ha hunden laus på stadar der bufe i utgangspunktet ikkje skal ferdast? Norsk kennel klub meiner det ikkje skal ecra slik. Her er Bente Sivertsen saman med hunden Leo, som saman dreg til fastlandet for å trena utan band.

Reiser til fastlandet for å lufta hunden