Salmon fish farm. Bergen, Norway.
Oppdrettsnæringa gjev klingande mynt i kommunekassen. Illustrasjon: iStockphoto.com.

Nesten 40 millionar frå havbruksfondet