– Når du har engasjementet går jobben av seg sjølv, trass i at det kan vera hektisk til tider, seier Annette Tøkje.
– Når du har engasjementet går jobben av seg sjølv, trass i at det kan vera hektisk til tider, seier Annette Tøkje.

Ny stilling til Annette Tøkje