Austevollpolitiet vil halda auge med skulevegen i vekene framover.
Austevollpolitiet vil halda auge med skulevegen i vekene framover.

– Ver varsame ved skulestart

Austevollpolitiet vil halda auge med skulevegen i vekene framover.

Politiet oppmodar trafikkantar til å vera særleg vakne kring skulane når klokkene ringjer inn torsdag.

Eit heilt nytt kull fyrsteklassingar startar grunnskuleopplæringa si denne veka. Det lokale politiet ynskjer seg at trafikantane er særleg aktsame den fyrste tida etter at skuleåret er i gang.

– Fyrsteklassingane er ikkje vante med å ferdast i trafikken, og kan tidvis vera vanskeleg å få auge på for bilistar, seier politifyrstebetjent Vidar Mjåtvedt til Marsteinen. Han illustrerer poenget ved at ein elev ved Storebø skule vart påkøyrt ved fotgjengarovergangen på Sentrumsbygg, trass i at sjåføren hadde særs låg fart.

Barn er lik låg fart

Ein av tenestemennene ved stasjonen peikar på at det er særlege strenge tolkingar for fart når ein køyrer i område der barn ferdast.

– Ser du barn nær vegbanen, bør farten nærast bli ned mot gangfart, slår betjenten fast.

Politimennene seier at det er trafikale utfordringar ved dei fleste av skulane i kommunen, og dei ser sikte på å vera til stades for å halda eit auge med trafikkavviklinga.

– Dei som køyrer elevane sine til Storebø bør enten køyra inn ved Sentrumsbygg og fylgja elevane over fotgjengarovergangen, eller køyra ned og sleppa dei ut ved parkeringsplassen ved kyrkja, er oppmodnga frå Mjåtvedt. Likeeins må ein på ungdomsskulen ta høgde for at byggjearbeida der tek opp store delar av parkeringsplassane, noko som òg kan bidra til uoversiktlege situasjonar. Også ved Selbjørn skule er der vanskelege forhold for unge trafikantar når barn vert skyssa til skulen.

Ved den vidaregåande skulen er det mange mopedar som skal inn og ut frå utkøyringa ved Sauaneset, og her trengst det òg varsemd i samband med skuletidene.

Av Trond Hagenes