Marsteinen meiner at politikarane både på kommune- og fylkeskommune må diskutera innhaldet i uromeldinga frå mannskapa på ferjene.

Leiar: Trygge ferjer