Monica Vassnes meiner det vert særs vanskeleg å løysa ein evakueringssituasjon med ferja.
Monica Vassnes meiner det vert særs vanskeleg å løysa ein evakueringssituasjon med ferja.

– Kven skal hjelpa oss?