Ferja er i rute att.
Ferja er i rute att.

Krev ekstra mannskap på ferjene

Ei tryggleiksbemanning på berre fire går på kostnad av tryggleiken, meiner mannskapet.

Mannskapa på ”Møkstrafjord” og ”Horgefjord” krev auka tryggleiksbemanning. Frå oktober vil ferjene kunna gå med fire i mannskapet, noko dei tilsette meiner er å gå på akkord med tryggleiken.

Les heile nyhendesaka her.