Bolledeig utan oppskrift – ”farmor fylgjer aldri noko oppskrift” – vert blanda saman under visitten. – Manglar me ein ingrediens, plar huseigarane vera veldig greie, seier Kristoffer Sjo, Joachim Børnes og Kjell Magne Johansen.
Bolledeig utan oppskrift – ”farmor fylgjer aldri noko oppskrift” – vert blanda saman under visitten. – Manglar me ein ingrediens, plar huseigarane vera veldig greie, seier Kristoffer Sjo, Joachim Børnes og Kjell Magne Johansen.

Haust og hybelliv