Trond er sjåføren av dei to, medan Bente har oppgåva som kartlesar. Det er likevel ikkje alltid dei ender opp der dei hadde tenkt. (Tekst og foto: Kathrine Klepsvik Lønøy)
Trond er sjåføren av dei to, medan Bente har oppgåva som kartlesar. Det er likevel ikkje alltid dei ender opp der dei hadde tenkt. (Tekst og foto: Kathrine Klepsvik Lønøy)

Bubil-livet gjev fridom