Therese Storebø er oppteken av fridom – og å setja eit lite økologisk fotavtrykk. Det er nokre av grunnane til at ho trivst med å bu i campingvogn.
Therese Storebø er oppteken av fridom – og å setja eit lite økologisk fotavtrykk. Det er nokre av grunnane til at ho trivst med å bu i campingvogn.

Usminka i motstraum