Arnstein Birkeland oppmodar tjuvane til å leggje krabbeteinene tilbake.
Arnstein Birkeland oppmodar tjuvane til å leggje krabbeteinene tilbake.

Tjuvar stal krabbeteiner