Det ser langt frå delikat ut på rasteplassen, som berre er elleve år gamal.
Det ser langt frå delikat ut på rasteplassen, som berre er elleve år gamal.

– Skal ikkje sjå slik ut

Det ser langt frå delikat ut på rasteplassen, som berre er elleve år gamal.

Rasteplassane ved Storholm- og Austevollsbrua manglar vedlikehald. Villnisset har fått breia om seg, og søppelet flyt. Vegvesenet konstaterer at det ikkje skal vera slik.

– Slik som dette skal det ikkje sjå ut. Bosspanna skal verta tømde, det skal ikkje flyta rundt i vegarealet og grøntarealet skal klyppast, skriv byggjeleiar Morten Solholm i Statens vegvesen til Marsteinen.

Rasteplassane i Austevoll skal ha vorte utegløymde i kontrakten for vegvedlikehald som låg føre for nokre år sidan. Deretter har det ikkje vore semje om pengebruken for å oppdatera rasteplassane. Solheim opplyser om at han ynskjer å sjå nærare på om rasteplassen ved Austevollbrua kan oppdaterast våren 2019, slik at han då vil sjå ut slik han var meint å ta seg ut.

Del av storkontrakt
Vegane i Austevoll ligg inne i 1202 Stor-Bergen-kontrakten som strekkjer seg frå Steinestø-ferjekai i nord til Halhjem i sør – Osterøy og Austevoll ligg òg inne i denne kontrakten. Det er om lag 560 kilometer fylkesveg i kontrakten, i tillegg til omlag 125 kilometer europa- og riksveg. På toppen av dette kjem gang- og sykkelvegnettet. Kontrakten er den største driftskontrakten i Noreg som Statens vegvesen har ansvaret for.
Av Trond Hagenes

Kunst og boss i uskjønt samspel.