Sigrid Solesvik har gått alle seks sommarturane til Austevoll turlag, trass i at ho kjempar mot kreften. Her saman med dottera Marta Veivåg, som har vore med på alle turane. Tekst og foto: Kathrine Klepsvik Lønøy.
Sigrid Solesvik har gått alle seks sommarturane til Austevoll turlag, trass i at ho kjempar mot kreften. Her saman med dottera Marta Veivåg, som har vore med på alle turane. Tekst og foto: Kathrine Klepsvik Lønøy.

Sigrid tima sommarturane etter cellegifta